test

The word of God will never return in vain

Geloof

Created by :

test

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

City Bible Project

Ontwikkeld en gelanceerd in 2007 heeft het City Bible Project 
van de Loukas Foundation sindsdien bewezen een
 vruchtbaar concept voor evangelisatie te zijn. Het primaire doel 
is het stimuleren en ondersteunen van de gelovigen van de 
plaatselijke kerken en gemeenten om effectieve getuigen van Jezus Christus te zijn in en rond hun woonplaats, of
 het nu een dorp, kleine stad of grote stad betreft.

Het City Bible Project wordt gebouwd op gelovige
 mannen en vrouwen die bereid zijn om de nodige tijd en financiën te
 besteden voor het produceren, laten drukken en
 distribueren van elke City Bible editie.

Dit heeft tot doel het motiveren en mobiliseren van
 de plaatselijke gemeenten tot evangelisatie door hen te voorzien de juiste evangelsatie instrumenten, hen te voorzien van de benodigde 
training voor persoonlijke evangelisatie en hen te instrueren 
over het vervolg op contacten en bekeringen.


De Loukas stichting werkt alleen met locale zendelingen en de leden
 van de plaatselijke gemeente of kerk. Zij zijn het hart en de handen
 die de City Bible verspreiden in de stad. De City Bible is gebaseerd op de
 “identificatie” en “communicatie”:

De Loukas Foundation is gefundeerd op het onfeilbare Woord van God zoals beschreven in de Bijbel.
 Het doel van de Stichting is evangelisatie en het verspreiden van Gods Woord in Nederland, de Balkan, Israel en waar nodig elders in de wereld. Dit ongeacht ras, politiek of nationaliteit. Verder alles wat direct of indirect betrekking heeft op het vervullen van deze doelen.

De Stichting blijft een onafhankelijke organisatie die nauwe banden onderhoudt met gelijkgestemde organisaties. De Stichting tracht haar doelen te bereiken door directe evangelisatie en ondersteuning zoals het verspreiden en distribueren van het evangelie in de bovengenoemde regio’s.