Tegenwerking melders van misstanden moet stoppen; Deelname tweede kamerverkiezingen

Integriteitspartij; Voor een eerlijke overheid

Maatschappij

Created by :

Integriteitspartij

Location:

Netherlands, Netherlands

Connected to:

Integriteitspartij
€ 525 of € 31.500
1.7% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

We willen de overheid hervormen. De cultuur moet open, transparant en controleerbaar worden.

En ieder instantie en iedere ambtenaar moet minimaal de wet naleven. Doen ze dat niet, dan volgt straf. Voor hen, niet voor degene de misstand meldt.

We doen dit middels een serie maatregelen waarvoor we uw steun vragen. Op 15 maart a.s. vragen we u ons zo groot te maken dat we nodig zijn voor het vormen van of gedogen van een regering. Deze regering zal onze technische maatregelen helemaal moeten uitvoeren. Er wordt niet over onderhandeld. Als tegenprestatie accepteren wij het overige beleid. Dat is ons doel. Lukt ons dit, dan zijn we over 4 jaar niet herkiesbaar, onze doelen zijn dan bereikt.

Korte samenvatting van ons programma in CHOCOLADELETTERS;

- KLOKKENLUIDEN / MELDEN MISSTANDEN WORDT DE NORM  

- EIND AAN STRAFFELOOSHEID OVERHEID EN AMBTENAREN

- TRANSPARANTIE EN FATSOEN TERUG BIJ OVERHEID

- DRASTISCHE GROEI ORGAAN- EN STAMCELDONOREN

- MET LOKPROFIELEN SEKSUELE UITBUITING TE LIJF

Onze complete to do list vindt u hier; https://www.integriteitspartij.nl/work 

Lees onze sollicitatiebrief  aan de kiezer op https://www.integriteitspartij.nl/services

Op korte termijn hebben we het volgende nodig;

1) Mensen die bereid zijn vanaf 16 januari 2017 t/m uiterlijk 30 januari (maar onze sterk voorkeur heeft de week van 16 januari) een steunverklaring voor onze partij te ondertekenen.

Dit moet u persoonlijk doen bij het gemeentehuis in uw woonplaats.

Stuur een email aan info@integriteitspartij.nl met uw adres- en contactgegevens.

2) Geld Steun deze crowdfunding campagne of maak uw bijdrage over op bank rekening NL92RABO0123935105 ten name van 'Robusto', onder vermelding van 'Integriteitspartij'.

Een eerlijke overheid, daar gaan we voor.

Dank voor uw steun