Oprichting van een organisatie zonder winstoogmerk met een vaste locatie

De vzw organiseert activiteiten op een permanent aangekochte locatie ten gunste van (sport) verenigingen. Met deze inkomsten kan de Vzw autonoom werken, maar kan ook blijven investeren in de aankoop van gamemateriaal. De bedoeling is om sociale ondersteuning te creëren zonder extra te betalen.

Sport

Created by :

Ieder talent telt!

Location:

Кюрне, Белги

All the information (Title, description and content) is auto-translated using Google Translate.


Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.

All the information (Title, description and content) is auto-translated using Google Translate.