Talent for Governance

Where Local Talents Unite For Global Development

Educatie

Created by :

Talent for Governance

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Gemeenten in ontwikkelingslanden spelen een cruciale rol in de verbetering van de leefomstandigheden van de bevolking. Denk bijvoorbeeld aan schoon drinkwater, afvalinzameling, land- en bevolkingsadministratie, huisvesting, scholen, en gezondheidszorg.

Om hun taken goed uit te voeren hebben de gemeenten goed opgeleide, gekwalificeerde ambtenaren nodig. Talentvolle en ambitieuze mensen die zich, ondanks moeilijke omstandigheden zoals grote werkloosheid, armoede, conflict en corruptie en ondanks de beperkte middelen, willen inzetten voor de lokale gemeenschap. Zij vormen de nieuwe generatie lokale ambtenaren die bij uitstek in de positie is om structurele verbeteringen te realiseren.

Daarom is The Hague Academy for Local Governance in 2009 gestart met Talent for Governance, het talentprogramma waarin wij samen met u, en met Nederlandse gemeenten en bedrijven, investeren in de kennis en kunde van jonge gedreven ambtelijke talenten uit gemeenten in ontwikkelingslanden.

Meer informatie over stichting The Hague Academy for Local Governance vindt u op de homepage van de stichting www.TheHagueAcademy.com