Natuur & milieu   

Created by :

PROSPERITY THROUGH SUSTAINABLE POPULATION

Location:

, Deutschland

Door fossiele brandstoffen aan te wenden, konden we uitgroeien tot de grote bevolking van vandaag die niet langer duurzaam is en ons in een snel tempo naar een ecologische ineenstorting leidt. We willen bewustzijn creëren over het belang van deze kwestie en anderen aanmoedigen hetzelfde te doen. We willen mensen inspireren om gezinsgroottes te kiezen die duurzaamheid bevorderen. We willen er bij regeringen op aandringen om de kwestie te uiten en ondersteunende maatregelen te nemen. Wereldwijd.

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.