Support Sven & family Likkel

Support Sven & family Likkel

Maatschappij

Created by :

Annemarie Hofma

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 12.556 of € 150.000
8.4% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

-ENGLISH BELOW-


Ondersteun Sven en zijn familie om weer thuis te kunnen wonen.

In augustus 2017 brak Sven Likkel (16 jaar) bij een zwemongeluk in Zwitserland zijn nek. Na 2 spoedoperaties aldaar, wekenlang IC in Zwitserland en in Nederland, is Sven nu 4 maanden aan het revalideren en bereidt hij zich voor binnen enkele maanden thuis te kunnen wonen. De familie Likkel (Mark & Debora hebben 4 kinderen en verwachten hun 5e kindje binnenkort) ziet zich geconfronteerd met hoge, onverwachte kosten: op zoek naar een groter en duurder (aangepast) huis, aangepaste auto, aangepaste rolstoel, diverse voorzieningen voor Sven en waarschijnlijk slechts gedeeltelijke vergoeding van de zorgkosten. Al met al een bedrag dat wordt geschat op €150.000.

We blijven bidden en geloven en vertrouwen op God voor het verdere herstel van Sven. Het is een zegen te ervaren hoe opgewekt en vol geloof hij is na zijn ongeluk. Hij is een echte discipel van Jezus en evangeliseert op de afdelingen waar hij komt. Een grote groep broeders en zusters heeft hun armen om het gezin heen geslagen en ondersteunt ze met gebed, bezoek aan Sven en bemoediging.

In de Bijbel lezen we dat we als “body of Christ” elkaars lasten en zorgen helpen dragen. Wil je de familie Likkel financieel ondersteunen, dan kun je een donatie overmaken. Vele handen maken licht werk en we geloven dat God in alle behoefte zal voorzien.

Onderaan kun je ook een reactie plaatsen en je emailadres achterlaten. 

Voor correspondentie:
Annemarie Hofma : annemarie.hofma@outlook.com


Support Sven and his family so he can live at home again.

In August 2017 Sven Likkel (16 years old) had an accident in a swimmingpool while in Switzerland and broke his neck. After two emergency surgeries and staying for weeks in the ICU in Switzerland as well later in the Netherlands, Sven is now 4 months in rehabilitation. He is preparing himself that he can live at home again within a few months. The Likkel family (Mark & Debora have 4 children and the 5th one is due soon) are facing high, unexpected costs right now. They have to look for a bigger and more expensive (customized) house, customized car, customized wheelchair, a variety of different supplies and aid for Sven and probably only a part these costs will be covered by the insurance. All in all the amount needed is estimated at €150.000.

We pray and believe that God will take care of the complete recovery of Sven. It is such a blessing to see his cheerful mood and see his own faith for his healing. He is a true disciple of Jesus and is sharing the Gospel in all the different departments from the rehabilitation centre. A big group of brothers and sisters have surrounded this family with prayer, encouragement and with visiting Sven. 

In the Bible we read that we as a ‘body of Christ’ should help carry each other’s burdens. If you would like to help support the Likkel family financially, you can make a donation. With many we can make the burden easier to carry, and we trust that God will provide in all of their needs.

Below you can leave a comment and put your emailaddress.

Contact person:
Annemarie Hofma : annemarie.hofma@outlook.com