Share page on:

Onderstaand vindt u meer informatie over de activiteiten die door St. Preventie Radicalisering verzorgd worden, alsmede een verklaring waarom support noodzakelijk is:    


De activiteiten van Stichting Preventie Radicalisering

Om preventie te kunnen bieden tegen polarisatie en radicalisering moet allereerst inzicht in de samenhang van alles verkregen worden. Ook is het van belang voedingsbodems tijdig te signaleren, voorstadia te herkennen en preventiemethoden door te voeren. Tevens zullen cultuurkloven overbrugd moeten worden, want als tussen bevolkingsgroepen miscommunicatie ontstaat, nemen spanningen toe en ontstaat zwart-wit visie. 'Wij' komt dan tegenover 'zij' te staan, een voedingsbodem waarin radicale gedachten aan beide zijden wortel kunnen schieten. Gezien de samenhang van alles, is ook traumaverwerking van groot belang. Als trauma's niet verwerkt worden, ontstaat frustratie, spanning, isolatie, vervreemding. Om ontsporing te voorkomen is traumaverwerking noodzakelijk.


Om alle bovengenoemde punten te kunnen realiseren heeft Stichting Preventie Radicalisering voorlichtingen, trainingen, lezingen en gastlessen opgezet en voert deze op locatie van de aanvragers uit. Hoofdthema's waaruit een keuze kan worden gemaakt: 


- Radicalisering doorgronden en voorkomen (preventiemethoden)

- Cultuurkloven overbruggen / Interculturele Communicatie

- Traumaverwerking (oorlogsslachtoffers/vluchtelingen) 


De activiteiten worden door heel Nederland verzorgd. Zo gewenst levert de stichting daarbij tevens verdiepingsmateriaal van eigen productie.


Doelgroepen waarvoor de activiteiten worden verzorgd zijn o.a.: Voortgezet Onderwijs, MBO-HBO opleidingen, jeugdwerkers, docenten, instantiemedewerkers, jeugddetentie-instellingen, maatschappelijke organisaties, vluchtelingenorganisaties, vrijwilligersorganisaties. 


De kracht en meerwaarde van Stichting Preventie Radicalisering is de koppeling van deskundigheid aan ervaringsdeskundigheid. De spreker heeft jarenlange ervaring als deskundig trainer/docent, maar is tegelijkertijd ervaringsdeskundig. Door deze 'innerlijke kennis' is het mogelijk preventiemethoden op te zetten die daadwerkelijk tot resultaat zullen leiden.Reden waarom support noodzakelijk is voor Stichting Preventie Radicalisering

Er wordt veel geld besteed aan de bestrijding van radicalisering, maar helaas nog onvoldoende aan preventiemethoden. Ook verlangen subsidiegevers vaak dat er gewerkt wordt met veel vrijwilligers. Omdat de medewerkers van de stichting zelf de trainingen, lezingen, gastlessen opzetten en uitvoeren, alsmede eigen verdiepingsmateriaal produceren, is dit echter nauwelijks het geval.  

Om bovenstaande redenen is de stichting genoodzaakt zich al diverse jaren op eigen kracht inzetten. Er zijn veel kantoor- en telefoonkosten, vervoerskosten en  kosten voor de productie van het  verdiepingsmateriaal, onderhoud website, publicaties e.d.  Wij verzorgen onze voorlichtingen in elke provincie van Nederland. Doordat er de afgelopen periode huurauto's ingezet moesten worden, zijn de kosten enorm opgelopen, waardoor het financiële aspect een steeds grotere rem op de uitvoer van de activiteiten gaat vormen. De medewerkers van Stichting Preventie Radicalisering hebben de energie en capaciteit om veel meer activiteiten uit te kunnen voeren, maar moeten zichzelf vaak beperken door financiële onmogelijkheden. De Stichting is dan ook zeer erkentelijk voor elke donatie die gegeven kan worden. Bij voorbaat zeer hartelijk dank!


       Stichting Preventie Radicalisering

        lezingen/voorlichtingen/gastlessen

  • Preventie Radicalisering
  • Interculturele Communicatie
  • Traumaverwerking Vluchtelingen


        www.preventieradicalisering.nl

        info@preventieradicalisering.nl