Vrouwenemancipatie   

Created by :

European Women on Boards

Location:

Brussels, Belgium

Gelijke kansen voor mannen en vrouwen zijn essentieel voor een welvarende samenleving

Steun ons op onze reis om vrouwen mondiger te maken en genderbalans te bereiken bij het nemen van beslissingen

 

In 2020 hebben vrouwen nog steeds ernstige nadelen wat betreft loopbaanontwikkeling en beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen in vergelijking met mannen. Vooral zorgwekkend zijn de gegevens over de vertegenwoordiging van vrouwen in besluitvormingsposities in Europa. Ondanks het feit dat vrouwen bijna 50% van de beroepsbevolking uitmaken, vertegenwoordigen ze amper een kwart van de besluitvormende functies in de EU, met minder dan 5% van de Euro STOXX 600-handelsbedrijven met een vrouwelijke CEO.


Onze missie is om bij de besluitvorming te helpen bij het bereiken van genderdiversiteit door de competentie van vrouwelijk talent te vergroten. We bieden Europese benchmarks over gendergelijkheid in leiderschap, het creëren en onderhouden van netwerken om beste praktijken te delen. Tegelijkertijd vergroten we het bewustzijn van het onderwerp in het hele bedrijf, investeringen, beleidsvormende organisaties en een breed scala aan gemeenschappen.

Help ons alstublieft om onze missie waar te maken. Door te doneren helpt u ons om de 2020 EWOB Gender Diversity Index en voortgangsregistratie, C-Level School-training en grensoverschrijdende mentorprogramma's uit te voeren . Dit helpt ons sociale verandering te stimuleren en tegelijkertijd het algemene en zakelijke bewustzijn van de positieve effecten van genderdiversiteit te vergroten.


U kunt meer informatie over ons en over wat we hier doen vinden: https://europeanwomenonboards.eu/


Bedankt voor je deelname aan de verandering.


EWoB-team


Steun alstublieft onze missie om gendergelijkheid te bereiken bij de besluitvorming. U helpt ons om grensoverschrijdende trainings- en mentorprogramma's voor toekomstige vrouwelijke leiders uit te voeren en ook de jaarlijkse Gender Diversity Index uit te voeren, om te meten hoe goed of slecht Europese bedrijven presteren in het bieden van gelijke kansen.

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.