STUV

Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen

Vluchtelingenhulp

Created by :

STUV

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Om verschillende redenen verlaten miljoenen mensen hun vaderland. Zij vluchten voor mensenrechten-schendingen, oorlog, geweld, hongersnood of onderdrukking. Sommigen vinden de weg naar Nederland en komen hier met een bepaald doel: op zoek naar veiligheid en een toekomstperspectief. Een deel van hen krijgt een toekomst, namelijk een verblijfsvergunning. Een ander deel wordt afgewezen, terecht of onterecht, vaak als gevolg van het restrictieve toelatingsbeleid van ons land. Deze afwijzing heeft als gevolg dat men niet meer op rijksregelingen kan rekenen. Huisvesting, onderwijs, medische zorg en verkrijging van middelen van bestaan liggen niet meer binnen bereik. Doelstelling STUV biedt tijdelijke ondersteuning aan uitgeprocedeerde vluchtelingen en overige vreemdelingen die geen recht (meer) hebben op rijksregelingen. Doel van de tijdelijke ondersteuning is te voorkomen dat deze personen in de marge van de samenleving ten onder gaan, terwijl zij met tijdelijke ondersteuning van STUV in staat zullen zijn zichzelf te redden in de toekomst. Voorwaarden Als voorwaarde voor de ondersteuning geldt: een reëel juridisch perspectief voor verblijf in Nederland of een ander land. Dat wil zeggen, dat er een goede kans is op een verblijfsvergunning, men in afwachting is van de doorreis naar een ander land of de terugkeer naar eigen land. Daarnaast biedt STUV ondersteuning aan vreemdelingen die zich, zonder eigen toedoen, in een bijzondere schrijnende situatie bevinden. In alle gevallen moet er een sterke binding met Leiden zijn. Daarbij is aannemelijk dat men slechts tijdelijk van de ondersteuning afhankelijk is. Aanbod Tijdelijke ondersteuning kan bestaan uit: · financiële steun voor levens-onderhoud en medische kosten; · huisvesting; · individuele begeleiding, zowel sociaal als juridisch. Activering Cliënten van STUV zijn per definitie uitgesloten van werk- of studiemogelijkheden. Zelfs vrijwilligerswerk mogen zij niet doen. Om hen toch de kans te bieden om bezig te zijn met die dingen waar ze goed in zijn en te zorgen dat ze niet in een isolement geraken, heeft STUV een activiteitenprogramma opgezet. Die activiteiten zijn heel divers: van het onderhouden van de tuin tot het opkappen van de woningen die STUV beheert tot het verdiepen van de computervaardigheden, het deelnemen aan het taalcoachingproject waarbij cliënten individueel op sleeptouw worden genomen door Nederlandse vrijwilligers of het volgen van een eigen opleiding tot fietsenmaker. Er worden activiteiten georganiseerd die nauw aansluiten bij de behoeften en de vaardigheden van de individuele client en wij hopen natuurlijk dat dat hen helpt om op eigen kracht verder te gaan als zij niet meer onder de zorg van STUV vallen. STUV ontvangt subsidie voor de organisatiekosten en voor de kosten van huisvesting en van levensonderhoud van cliënten. Voor het activeringsprogramma zijn we echter afhankelijk van donaties. Hoe meer mensen ons steunen, hoe meer we kunnen doen. De begeleiding van de activiteiten wordt gedaan door vrijwilligers maar de materialen die nodig zijn kosten nu eenmaal geld.