Maatschappij   

Created by :

Comite Schone Lucht Amsterdam

Location:

Amsterdam, Nederland

Stop de Biomassacentrale Diemen/Amsterdam

Comité Schone Lucht Amsterdam, Duurzaam Dorp Diemen, Natuurlijk IJburg en Fossielvrij Amsterdam voeren samen actie tegen van de grootste Biomassacentrale van Nederland in Diemen/Amsterdam. Steun ons financieel zodat we kunnen gaan procederen met Johan Vollenbroek, bekend van de stikstofzaak.


Het met grootschalige subsidie verbranden van hout voor de opwekking van energie is ontzettend slecht voor het klimaat en de luchtkwaliteit. Wij verzetten ons tegen de komst van de biomassacentrale in Diemen/IJburg in het bijzonder, maar ook tegen het inzetten van biomassa als ‘duurzame’ energiebron in Europa.


Om de stadswarmte van o.a. Amsterdam, Diemen en Almere te “verduurzamen", werkt Nuon/Vattenfall aan een geraffineerde campagne om de warmte uit hun fossiele bronnen in een nieuw jasje te steken. Vattenfall heeft in februari 2019 een vergunning aangevraagd bij de Provincie Noord-Holland en de gemeente Diemen om de grootste biomassacentrale van het land te bouwen met een vermogen van 120 megawatt. Deze centrale zal op jaarbasis 18.000 voetbalvelden bos verbranden en dat wordt gesubsidieerd met €400 miljoen subsidie uit Den Haag.

Tevens doen andere energiemaatschappijen een beroep op de SDE subsidiepot van minister Wiebes. Die pot is jaarlijks 8-10 miljard euro en is eigenlijk bestemd voor echte duurzame alternatieven als wind, zon, water en geothermie, maar wordt nu grotendeels uitgegeven aan het verbranden van biomassa in biomassacentrale en als bijstook in kolencentrales.


Het verbranden van hout heeft een zeer negatieve impact op het klimaat, natuur en luchtkwaliteit volgens vooraanstaande wetenschappers, het RIVM en het Longfonds. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat emissies van de toekomstige biomassacentrale veel hoger zijn dan tot nu toe werd aangenomen. Het gaat om hoge concentraties fijnstof, maar ook om Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zoals kwik, cadmium en dioxines en furanen. Adviseur Johan Vollenbroek van Mobilisation, een NGO gespecialiseerd in klimaatverandering en biodiversiteit, stelt zelfs dat een afvalverbrandingsinstallatie de voorkeur zou verdienen boven deze biomassacentrale van Nuon/Vattenfall.


De petitie tegen het subsidiëren van biomassacentrales is inmiddels 25.000 keer ondertekend (https://petities.nl/petitions/stop-per-direct-de-subsidie-op-biomassacentrales-in-nederland). De gemeenteraad van Diemen, de stadsraad van Muiden en de stadsdeelcommissie Amsterdam Oost verzetten zich unaniem tegen de komst van de biomassacentrale. Omdat er veel vragen waren van bewoners hebben we 29 maart een informatieavond georganiseerd met 200 aanwezigen. Bezorgde bewoners van Amsterdam, Diemen en Muiden kwamen luisteren naar wat deskundigen er over te zeggen hadden. Daarna volgde een art action, de zeven zonden van biomassacentrales

voor het hoofdkantoor van Vattenfall. Op deze dag werd ook de landelijke petitie tegen biomassa gelanceerd door Fenna Swart en Jildert Huitema van het Comité Schone Lucht (https://stopbiomassacentrales.petities.nl/). Teven verschenen er tientallen artikelen in de pers en items op radio en TV over deze kwestie, zie updates hieronder en op www.stopvattenfall.nl.


€ 17.194

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.

Anonymous 23 days ago We worden verzocht ons open haardje voor de verwarming van onze huiskamer niet, NIET, te branden in verband met de luchtkwaliteit van onze woonomgeving. Deze centrale is een houtkachel van Reuzenformaat. Hoeft Diemen niet bij te dragen aan het Europese Verdrag, gesloten in Parijs? Ondertekent door de regering van Nederland. Nog los van al de bossen en de bomen langs de wegen, die gekapt worden. Misschien is het niet zo vreemd dat we een pandemie over ons heen krijgen die onze longen aantast.....
€25
Peter 23 days ago
€250
Anonymous 24 days ago
€25
Anonymous 25 days ago
€25
Anonymous 23 days ago We worden verzocht ons open haardje voor de verwarming van onze huiskamer niet, NIET, te branden in verband met de luchtkwaliteit van onze woonomgeving. Deze centrale is een houtkachel van Reuzenformaat. Hoeft Diemen niet bij te dragen aan het Europese Verdrag, gesloten in Parijs? Ondertekent door de regering van Nederland. Nog los van al de bossen en de bomen langs de wegen, die gekapt worden. Misschien is het niet zo vreemd dat we een pandemie over ons heen krijgen die onze longen aantast.....
€25
Peter 23 days ago
€250
Anonymous 24 days ago
€25
Anonymous 25 days ago
€25