Ondernemerschap   

Aangemaakt door :

Stichting WOL

Locatie:

Ouahigouya, Burkina Faso

Stichting WOL zamelt geld in voor projecten van onze partner DSF in de provincie Yatenga in het noorden van Burkina Faso. Toen we daar 25 jaar geleden begonnen, ging in dat gebied nog maar 10% van de kinderen naar school en kon bijna geen volwassene lezen en schrijven. DSF heeft zich eerst, samen met WOL en andere partners, ingespannen om zo veel mogelijk kinderen op de basisschool te krijgen en hun ouders te alfabetiseren. Toen iedereen het belang van basisonderwijs inzag, zijn we ons gaan richten op voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Op

dit moment heeft beroepsonderwijs onze grootste prioriteit om de armoede, werkeloosheid en onwetendheid onder jongeren te bestrijden en hen te behoeden voor radicalisering en terrorisme.

De afgelopen 3 jaar hebben we een promotiecampagne gevoerd om jongeren op het beroepsonderwijs te krijgen. Deze was zeer succesvol. Het aantal leerlingen dat voor een beroepsopleiding kiest is in die drie jaar verdrievoudigd. WOL en DSF hebben een onderwijscomplex met een basisschool, een lyceum en vijf beroepsopleidingen. Een beroepsopleiding duurt twee jaar en dan is het de bedoeling dat jongeren een eigen bedrijfje opzetten. Nu blijkt uit de praktijk dat jongeren met een vakdiploma nog onvoldoende competenties hebben om succesvol een eigen bedrijf op te zetten. Vandaar dat we ons nu in gaan zetten voor een ‘incubator’, een trainingscentrum voor jonge startende ondernemers. In het centrum worden jongeren met een vakdiploma en potenties om zelfstandig ondernemer te worden, nog een jaar getraind in het aanvragen van microcredit en het maken van een businessplan, het voeren van een boekhouding, het opbouwen van een klantenkring, juridische en belastingtechnische verplichtingen, inschrijving bij kamer van koophandel, etc. Gedurende dat jaar werken zij bij een baas of op een van de werkplaatsen op ons onderwijscomplex en volgen zij de trainingen in het centrum dat wij ook op het terrein van ons onderwijscomplex willen bouwen. Bij succesvolle afsluiting ontvangen de jongeren een startset om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan en zijn zij creditwaardig om een microcredit aan te vragen bij de bank.

€ 10 van € 75.000
0% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.