Educatie   

Aangemaakt door :

Stichting Liaison in Bosnie

Locatie:

Orguz, Bosnië en Herzegovina

Zar ima mjesto bolesti i muka

Gdje trpi, pati, strada čovjek živ?

Zar ima mjesto gdje udara ruka,

I živiš onim koji ti je kriv?...


Fragment uit “Jama” door Ivan Goran Kovačić (1913-1943)


Is there a place where suffering and pain

Men suffer, and endure, but yet alive?

Is there a place where men forget again

And live with those who wronged them by their side?..


Onze stichting is op dit moment actief in verschillende kantons van Bosnië en Herzegovina. De vreselijke gevolgen van de oorlog (1992-1995) zijn nog steeds zichtbaar in de inwoners en het landschap. Wantrouwen en verloren hoop vormen een wankele basis voor verdere ontwikkeling. Kinderen ‘genieten’ onderwijs onder soms zeer erbarmelijke omstandigheden. Omdat juist kinderen de sleutel tot een hoopvolle toekomst vormen, wil de stichting hen graag ondersteunen.

Daarom verwerven we financiële middelen om basisscholen in Bosnië te renoveren. Projecten voeren we uit met lokale werklieden. Materiaal kopen we in Bosnië en ondersteunen daarmee de lokale economie. Leerlingen van Nederlandse scholen helpen mee bij de uitvoering van deze projecten. Zij dragen met hun betrokkenheid bij aan het welzijn van jonge generatiegenoten.

Uw donaties en hulp geven dus betere onderwijsomstandigheden, hoop en toekomst aan jonge kinderen in Bosnië. Uiteindelijk zullen zij het verschil moeten gaan maken. Een nieuwe generatie, die de kansen van dit mooie land vol mogelijkheden moet gaan benutten. Een generatie die op een dag in alle vrede met elkaar leeft omdat schrijnende verschillen op grond van geloof en komaf zijn weggevallen. Wat een mooi moment als de vraagtekens uit het gedicht van Kovačić eindelijk vervangen zijn door heldere hoopvolle uitroeptekens.


De Stichting Liaison in Bosnië heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw giften zijn door deze ANBI-erkenning fiscaal vriendelijk te verwerken.


Ons aanstaande project (nummer 26) is de basisschool in ORGUZ. Hier willen we verschillende lokalen opknappen en aanpassen aan de eisen van deze tijd. Intussen hebben we al meegeholpen bij de vervanging van de houten rotte kozijnen. Nu is de binnenkant van de school aan de beurt. Nieuwe moderne kleuren op de wanden, een warme houten vloer, renovatie van de zo belangrijke sportzaal, noem maar op. De school hoort tot de IGK-scholengroep in LIVNO, waarmee we al jaren samenwerken.


Een goed doel steunen, was nog nooit zo aangenaam voordelig! Zie voor impressies van onze eerdere 25 projecten www.stichtingliaison.nl en/of onze Facebook-pagina.


Dank voor uw eerste interesse en hulp!


Veliki pozdrav / Hartelijke groet,


Namens de Stichting Liaison in Bosnië

Aart de Ruiter


€ 835 van € 15.000
5.6% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.