Stichting Zanskar Scholen

Van kansarm naar kansrijk.

Educatie

Created by :

Stichting Zanskar Scholen

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

De Stichting Zanskar Scholen, een kleine onafhankelijke Nederlandse stichting, is opgericht in 2009 en werkzaam in de regio Zanskar. Zij ondersteunt momenteel 15 schooltje met in totaal ongeveer 450 leerlingen. Tevens financiert de stichting de opleiding van 12 kinderen uit extreem arme en / of gebroken gezinnen.

Zanskar

De Zanskarvallei ligt op een hoogte tussen de 3600 en 4200 meter ingeklemd tussen de Himalaya en het Zanskar gebergte in de deelstaat Jammu en Kashmir, de meest noordelijk gelegen deelstaat in India. Als gevolg van de geografische ligging heeft deze staat niet geprofiteerd van de economische ontwikkeling die India heeft doorgemaakt in de afgelopen 15 jaren. De bevolking van noord-Zanskar bestaat voor het merendeel uit Moslims en voornamelijk Boeddhisten in het zuidelijke deel van deze vallei. De oppervlakte van Zanskar bedraagt 6.000 vierkante kilometer, 1/6e van Nederland, en heeft 16.000 inwoners.

Het onderwijs op de overheidsscholen is kwalitatief zeer slecht. Bovendien is vervolgopleiding in de regio niet beschikbaar.

Steun aan de 14 schooltjes:

Begonnen met 1 kloosterschooltje met 16 jongens in de leeftijd van 4 tot 16 jaar is dit uitgegroeid tot ondersteuning van momenteel 14 schooltjes. De schooltjes ontbreekt het aan de meest basale leermiddelen. De steun bestaat uit jaarlijkse leveringen van leermiddelen en sportmaterialen. Gedurende de afgelopen jaren zijn de schooltjes voorzien van meubilair en zitmatrassen. De 4 kloosterscholen, alwaar de kinderen intern verblijven, zijn bovendien voorzien van matrassen en beddengoed. De keukens zijn opnieuw ingericht en sanitaire units gebouwd.

Financiële ondersteuning van individuele kinderen

Deze structurele hulp is er op gericht om kinderen uit arme– en / of incomplete gezinnen de mogelijkheid te geven een basis- en vervolgopleiding te bieden.

De Stichting Zanskar Scholen maakt bij toekenning van financiële steun geen onderscheid naar geslacht, religie of politieke voorkeur, behoudens hen die met geweld hun doelen trachten te bereiken. Wel streeft de stichting ernaar om vooral meisjes uit hun isolement en achterstelling te halen.