Stichting Zangcultuur Deventer

The only thing better then singing is more singing

Kunst & cultuur

Created by :

Stichting Zangcultuur Deventer

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

De Stichting Zangcultuur Deventer heeft als doel de (amateur)-zangkunst te bevorderen in de breedste zin van het woord. Ons culturele erfgoed over te dragen, te behouden en te ontwikkelen en het verrichten van educatieve werkzaamheden op het gebied van kunst, cultuur en muziek. De stichting streeft ernaar om kunstzinnige vorming en ontplooiing mogelijk te maken voor iedereen uit alle gelederen van de bevolking om zodoende jong en oud, arm en rijk met elkaar te verbinden door hetzelfde doel voor ogen te hebben: de zangkunst en zangcultuur. Hiermee wil Stichting Zangcultuur Deventer ook een wezenlijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de samenleving. Meer informatie is te lezen op: www.deventerzingt.nl