Stichting WereldAsielen

Helpt zwerfdieren ter plaatse

Dieren

Created by :

Stichting WereldAsielen

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Zwerfdier zijn in Nederland is al geen pretje, maar het valt in het niet bij andere landen. Dieren moeten er zwervend zien te overleven en veel dieren zijn dan ook verwaarloosd, verwilderd, gewond of ziek. Gelukkig wonen overal ter wereld mensen met een hart voor dieren. Tegen de verdrukking in doen ze hun uiterste best voor al die in nood verkerende honden, katten, ezels, paarden en andere dieren. Vaak in een omgeving die door armoede, natuurgeweld of oorlog wordt geteisterd. Ze beginnen een eenvoudige dierenopvang, verzetten in stilte bergen werk en redden wat er te redden valt. Deze onbaatzuchtige dierenhulp komt van mensen die het hun plicht vinden om de weerloze dieren van deze wereld onderdak te bieden en liefdevol te verzorgen. Met vaak primitieve middelen krijgen de soms al ten dode opgeschreven dieren zo weer een toekomst. Dat verdient respect en steun. Voor deze projecten maakt Stichting WereldAsielen zich sterk. Wij proberen ze net dat structurele steuntje in de rug te geven, waarmee ze zich steeds beter kunnen redden. We stellen onder andere geld beschikbaar voor voer, medische behandeling en onderdak. Uiteraard worden alle opgevangen zwerfdieren gesteriliseerd of gecastreerd, want alleen dan kan het probleem onder controle worden gebracht.