Share page on:

Veel sportverenigingen zijn voor een investering in hun accommodatie genoodzaakt een deel bancair te financieren. Banken zijn dikwijls niet bereid een financiering te verstrekken aan een sportvereniging indien er geen zekerheden beschikbaar zijn. De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) kan uitkomst bieden. De SWS heeft als doel het bevorderen van het bezit van accommodaties door sportorganisaties, door borgstellingen af te geven aan banken ten behoeve van sportverenigingen. Zodoende heeft de bank zekerheid dat de lening zal worden terugbetaald. De SWS is een onafhankelijke stichting die in 1980 is opgericht door De Lotto, het Ministerie van VWS en NOC*NSF.