Stichting Vrouwenplatform Carree Overijssel

Wij zijn dé specialist in vooruitgang van alle meisjes en vrouwen in Overijssel

Maatschappij

Created by :

Stichting Vrouwenplatform Carree Overijssel

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

All the information (Tittle, description and content) is auto-translated using Google Translate.

Ons doel  is om meisjes en vrouwen in heel Overijssel te helpen op weg naar een zekere toekomst; vrouwen in hun kracht te zetten en hen daarbij te ondersteunen. Dit doen wij door een platform te bieden voor individuele vrouwen en door een aantal praktische  projecten uit te voeren waaronder De Nieuwe Toekomst.

Een op de vier vrouwen heeft wel eens te maken gehad met huiselijk geweld. Een aantal van die vrouwen komen uiteindelijk terecht in de opvang. Geen luxe; vaak worden ze ondergebracht in een veilig huis ver van hun woonplaats. Kinderen gaan mee de opvang in. Veel van deze vrouwen zitten in een sociaal isolement en zijn eenzaam.

Vrouwenplatform Carree ondersteunt vrouwen die nieuwe stappen willen zetten richting een toekomst waarin ze er toe doen. Waar er ruimte is voor sociale participatie, vrijwillig werk, opleiding en werk.

Wij ondersteunen hen zodat zij weer sterke vrouwen worden."

"U kunt helpen. Met uw bijdrage kunnen wij nog meer vrouwen koppelen aan een vrijwillige coach die hen een jaar begeleidt om die stappen ook daadwerkelijk te zetten. Vrouwen die uiteindelijk weer actief meedoen, daar profiteert de hele gemeenschap toch van?