Share page on:

De diabeteszorg van Diabeter is verzekerde basiszorg. Deze zorg wordt gefinancierd vanuit de vergoeding van zorgverzekeraars. Toch zien we vaak fantastische projecten en initiatieven die buiten de reguliere voorzieningen vallen, maar die nu juist ook een verschil kunnen maken in het leven van kinderen en jongeren met diabetes. Een nieuwere techniek zonder pijn, een bijzonder uitje voor een kind met diabetes of een steuntje in de rug voor gezinnen die dat goed kunnen gebruiken. Hiervoor is de stichting Vrienden van Diabeter opgericht. Voorbeelden van projecten die we bij Diabeter konden uitvoeren:

- de huiselijke inrichting van de wachtkamers bij Diabeter
- ondersteuning van educatieprojecten en -middagen voor ouders en kinderen
- de aanschaf van een pupillometer (een nieuwe onderzoeks-methode)

In Nepal ondersteunen wij met raad en daad sinds 2009 het actieprogramma 'Life for a Child van het International Diabetes Fund.