Stichting Volksbond Amsterdam

mensen in de marge van de samenleving verdienen onze steun

Noodhulp

Created by :

Stichting Volksbond Amsterdam

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Stichting Volksbond Amsterdam verzorgt de opvang van (ex) dak- en thuislozen met een meervoudige problematiek. De Volksbond beschikt over 5 woonlocaties en 2 inlooplocaties (dagbesteding).