stichting Vluchtelingen Welkom

Vluchtelingen Welkom wil vluchtelingen in Nederland een warmer, socialer en humaner welkom heten / Refugee Welcome wants refugees to have a a warmer, more social and humane welcome in the Netherlands /

Maatschappij

Created by :

stichting Vluchtelingen Welkom

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Refugee Welcome wants to contribute to the successful integration of refugees in the Netherlands. Refugees Welcome believes that personal contact between Dutch and refugees and the associated cultural exchange are contributing to successful mutual integration. Refugees Welcome has the objective to increase and to initiate dialogue with stakeholders about social awareness on the refugee issue.

Vluchtelingen Welkom wil een bijdrage leveren aan de succesvolle integratie van vluchtelingen in Nederland. Vluchtelingen Welkom is van mening dat persoonlijk contact tussen Nederlanders en vluchtelingen en de daarmee verbonden culturele uitwisseling bijdragen aan succesvolle wederzijdse integratie. Door middel van bemiddeling voor particuliere woonruimte wil Vluchtelingen Welkom Nederlanders en vluchtelingen met elkaar in contact brengen .Daarnaast heeft Vluchtelingen Welkom tot doel om het maatschappelijk bewustzijn over het vluchtelingenvraagstuk te vergroten en de dialoog met de betrokken actoren hierover op gang te brengen.