Share page on:

Door middel van het prikkelen van de zintuigen, bieden van herkenning en het laten opdoen van nieuwe ervaringen vindt Stichting Vivendi aansluiting bij verschillende doelgroepen.  Zoals onze muziektheater voorstellingen ouderen en ouderen met dementie, waarmee wij het theater naar de mensen toe brengen.


Waarom bevorderen onze voorstellingen het welzijn van mensen met dementie? 
Bij dementie gaan sommige hersencellen dood, maar niet alle. Sommige verschrompelen (atrofie). Deze kan je niet genezen maar wel re-activeren, door middel van muziek. 
 
Muziek heeft een positief effect op het gedrag, kan taalstoornissen verminderen, speelt in op de empathie en legt de verbinding tussen je hersenen, waardoor dit het laatste is waarmee je het beste contact kan maken.
In 2015 heeft stichting Vivendi meegedaan met het internationale project Art, Craft & Dignity in Care (AC/DC). Waarmee we ons in leefden in onze doelgroep en er achter kwamen hoe het is om zorg- behoevend te zijn.