Share page on:

Het doel van Villa Vrede Utrecht is mensen zonder verblijfstatus een plek bieden voor ontmoeting en zelfontplooiing.