Stichting Ultra4Kika

Ultra4Kika, 'run with a mission'

Gezondheidszorg

Created by :

Stichting Ultra4Kika

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

De Stichting Ultra4Kika zamelt geld in door het koppelen van geld-inzamelacties aan hardloopevents, o.a. voor de Stichting KiKa. Lopen doe je toch, dus: run with a mission!Doelstelling zoals beschreven in de notariële oprichtingsakte: De Stichting Ultra4Kika heeft ten doel het bijdragen aan de financiering van het onderzoek dat leidt tot een grotere genezingskans van kinderkanker door het organiseren en/of deelnemen aan (hard)loopevenementen, het inzamelen van geld voor Stichting Kika (Kinderen Kankervrij), alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.