Stichting Toekomst voor Haïti

Laten we de handen ineen slaan voor de kinderen en hun families in Haïti!

Noodhulp

Created by :

Stichting Toekomst voor Haïti

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Stichting Toekomst voor Haïti wil de toekomst van kinderen en jongeren uit Haïti verbeteren door ondersteuning van projecten op het gebied van opvang, onderwijs, gezondheid en werk.Het gebied waar onze stichting projecten heeft, is zwaar getroffen door orkaan Matthew. Door middel van deze actie willen we geld inzamelen om te helpen met de wederopbouw. Het gaat dan om bijvoorbeeld reparaties van huizen of van de drinkwatervoorziening of om het bouwen van een orkaan- en aardbevingsbestendige multifunctionele gemeenschapruimte die als school, vergaderplaats, kerk en schuilplaats kan dienen.Voor meer informatie over het werk van de stichting, zie www.toekomstvoorhaiti.nl .