Share page on:

De stichting heeft ten doel: Het verbeteren van de leefomstandigheden van varkens, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van informatie overvarkens, in het bijzonder door de oprichting van een voorlichtingscentrum, waarin ondergebracht een museum en het uitgeven van voorlichtingsmateriaalin welke vorm dan ook.