Stichting Surtefilm

Klimaatverandering: bedreigde diersoorten en planten

Dieren

Created by :

Stichting Surtefilm

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Stichting Surtefilm is een jonge innovatieve dynamische organisatie die sinds haar oprichting met behulp van beeld, geluid en pen, op een luchtige en educatieve wijze eenbijdrage levert op het gebied van de voorlichting  en hetbewustwordingsproces aan de orde stelt mede in relatie met de kijk naar deeigen situatie en leefwereld.Zij streeft ernaar depositie van nummer 1 voor wat betreft de gestelde doelen te bereiken en te behouden.

Niet iedereen weet wat klimaatverandering is, waardoor het veroorzaakt wordt of hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn.  Echter, de vele overstromingen, rukwinden en orkanen kan ierdereen over meepraten.   De gevolgen van klimaatverandering leiden tot economische schade en achteruitgang van het menselijk welzijn. Naar aanleiding hiervan is gekozen voor het maken van een 3-delige documentaire over klimaatverandering. 
Elke documentaire duurt 50 minuten. Totale lengte van de serie documentaire is 150 min. De documentaire is bedoeld voor een groot of nieuw publiek, de gemeenschap, scholen, jongeren, studenten enz. 
Stichting Surtefilm wil Klimaatverandering bespreekbaar maken in een serie documentaires. 

Doelstelling: Mensen overtuigen en informeren over Klimaatverandering, bedreigde diersoorten en planten. 
Stoppen met het kappen van regenwoud, want daar wonen veel bijzondere dieren- en plantensoorten. Jongeren en de gemeenschap op deze manier te betrekken aan hun leefomgeving, leren zij zelf veranderingen teweeg te brengen.