Stichting Surizorg

Samen voor betere zorg dragen

Gezondheidszorg

Created by :

Stichting Surizorg

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Stichting Surizorg wil samen met onze Surinaamse collega’s een hospice realiseren in Suriname. Een hospice is een huis waar mensen de laatste periode van hun leven kunnen doorbrengen en waar de zorg niet gericht is op genezing maar op verminderen van lijden. Het is de wens van veel mensen om thuis te sterven. Te midden van de mensen die hen lief zijn en in die omgeving die hen vertrouwd is. Om verschillende redenen is het niet altijd mogelijk die wens in vervulling te laten gaan. Vaak is men zich onvoldoende bewust dat er een keuze bestaat over de plaats waar men de laatste periode van zijn/haar leven kan doorbrengen; thuis, verpleeghuis of in een hospice. Belangrijk is dat familie samen met professionele zorgverleners in een gastvrije en huiselijke sfeer, die zorg kunnen bieden die men wenst. Zorg, onafhankelijk van religie, afkomst of sociale status.