Stichting Sumbing Bibir

Dankzij uw hulp kunnen zij weer lachen!

Gezondheidszorg

Created by :

Stichting Sumbing Bibir

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

In de Indonesische archipel worden relatief veel kinderen met gespleten lip of open gehemelte geboren. Ze hebben een aanzienlijk kortere leeftijdsverwachting dan gezonde leeftijdsgenoten. Bovendien worden ze door hun zichtbare ‘anders zijn’ vaak slecht geaccepteerd in de samenleving. En dat terwijl schisis met een operatie prima te verhelpen is.

Helaas hebben de families van de Indonesische kinderen daar het geld niet voor.

Stichting Sumbing Bibir werd in november 1993 opgericht om hier iets aan te doen. Een vrijwilligersteam van Belgische- en Nederlandse specialisten reist regelmatig naar Indonesië, om daar binnen enkele weken honderden kinderen met schisis te opereren. Naast patiëntenbehandeling (operaties en nazorg) maken zij zich ook sterk voor kennisoverdracht en wetenschappelijk onderzoek. Voor deze activiteiten is geld nodig. Operatie instrumentarium en medicijnen vormen de hoofdmoot van de kosten, maar ook narcoseapparatuur, huisvesting en ziekenhuizen kosten veel geld. Met uw bijdrage kunnen we een heleboel betekenen in Indonesië.