Vrijwilligerswerk   

Created by :

Stichting Stype

Location:

Hisor, Tadzjikistan

STYPE voor de kinderen

Het (af)bouwen van een internaat voor gehandicapte- en weeskinderen

STYPE voor de kinderen

STYPE voor de kinderen in Tadzjikistan

Op woensdag 15 augustus vliegen Abe Timmermans (Noordwolde), Age Jelle Cnossen (Tzum), Anna-Rixt Meekma (Assen), Geartsje Pols (Leeuwarden), Jaap Visser (Leeuwarden), Marten Hingst (Trafaria, Portugal) en Wieke Jelsma (Rien) voor vijftien dagen naar het Aziatische Tadzjikistan. Hier gaat dit enthousiaste zevental in een internaat voor gehandicapte- en weeskinderen een nieuwe wasruimte afbouwen. Wil jij helpen om deze reis mogelijk te maken?


Hoe het begon

In 2005 kwam Ype Walstra via een andere stichting in aanraking met de kinderen in het internaat en nam het initiatief hen te helpen. Dit initiatief werd overgenomen door diverse kerkgemeenschappen in Friesland. Kleine gemeenschappen, maar door het persoonlijke contact met kinderen uit Tadzjikistan die een poos in één van de Friese dorpen logeerden en in het Sint Antonius ziekenhuis van Sneek een operatie ondergingen, groeide de betrokkenheid razendsnel.


Het internaat

In de zomer van 2007 ging de eerste groepsreis naar dit internaat in het kleine dorp Hissor. Een zwaar vervallen internaat met vuile en angstige kinderen werd aangetroffen, maar vol goede moed wist de groep een nieuw sanitair gebouw te bouwen en de keuken te renoveren. De kinderen? Die werden ook niet vergeten! Dagelijks werden diverse activiteiten met de kinderen gedaan. Zij kwamen stilletjes uit hun schulp, sprongen touwtje op één been, gingen voetballen met krukken en de lach verdween niet van hun gezicht!


Ondanks de armoede, werd ook de mogelijkheden gezien in het internaat. En daarom bleef het niet bij één groepsreis. Na 2007 volgde in 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015 nog een reis met Stichting Stype naar Tadzjikistan. In deze reizen wisten werden onder andere de bedden opgeknapt, een washok te gerenoveerd, nieuwe kozijnen geplaatst en de slaap- en klaslokalen werden ook niet overgeslagen. De corrupte baas en zijn familie werd ontslagen en een directrice kwam aan het roer te staan. Stichting Stype zorgde diverse keren in de week voor een voedzame maaltijd in het internaat en beetje bij beetje nam de overheid de afgelopen tijd de renovatie over.


Reis 2018

De omstandigheden in het internaat zijn de afgelopen jaren zó verbeterd, dat het internaat op een niveau is die acceptabel is volgens de standaarden die gelden in Tadzjikistan. Toch wil de leiding van het internaat de hulp van de stichting nog één keer inroepen. De overheid vindt dat zij inmiddels weer genoeg gedaan heeft, maar de huidige wasruimte is feitelijk nog altijd een ruïne. Herstel heeft geen zin, er moet nieuw worden gebouwd. Tijdens deze reis zal een nieuwe wasruimte voor kleren en beddengoed worden gebouwd, of beter gezegd: afgebouwd. De fundering, het casco en de installatie van water en stroom zullen in de aankomende maanden door Tadzjiekse bedrijven worden gerealiseerd, de groep van Stichting Stype zal de afbouw doen: tegelen, schilderwerk en inrichting.


Jouw hulp!

Heel wat groepsreizen zijn er afgelopen jaren geweest, maar nu is het toch echt voor de laatste keer dat er een groep naar Tadzjikistan afreist. Hoe tof, dat de overheid het zo over heeft weten te nemen! Wil jij helpen om deze laatste reis mogelijk te maken door een bedrag te doneren? Met iedere bijdrage maak je de internaatkinderen, maar ook de deelnemers, erg blij! Abe, Age Jelle, Anna-Rixt, Geartsje, Jaap, Marten en Wieke delen graag hun enthousiaste verhalen eens met je! Ben je meer een lezer? Dan kan dat via www.stichtingstype.nl!


Liever overmaken via de rekening? Dat kan via NL62RABO0198297009 t.n.v. Stichting Stype.


De kinderen & groepsleden bedanken je voor iedere donatie, ook al is het een euro!


Groeten,

Stichting Stype

SafeValue must use [property]=binding:

(see http://g.co/ng/security#xss)

JRF Producties is in 2013 samen met Stichting Stype naar Tadzjikistan afgereisd om een reportage te maken van het werk in het internaat voor gehandicapte- en weeskinderen in Hissor.


€ 75 of € 5.000
1.5% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.

A en M 3 years ago
€25
Yme 3 years ago
€25
Abe 3 years ago
€25
A en M 3 years ago
€25
Yme 3 years ago
€25
Abe 3 years ago
€25