Share page on:

Stichting Studiebol is eenorganisatie die zich inzet voor jongeren in Kenia binnen de leeftijdsgroep van17 tot en met 25 jaar. Voor jongeren die wel de capaciteiten hebben, maar nietde middelen om hun toekomstplannen te verwezenlijken.


Wij zijn van mening datjuist mensen met een hogere beroepsopleiding dan wel een universitaire studieeen merkbare verandering kunnen aanbrengen in hun omgeving en land.

Om Kenia een meer welvarende samenleving te laten worden zijn onderwijs, steunen lef nodig. Stichting Studiebol brengt deze elementen samen in Keniaansestudenten, sponsors, donateurs en een actieve groep van vrijwilligers.