Share page on:

De stichting heeft ten doel:de bevordering van het welbevinden van de inwoners van de gemeenteRijssen-Holten met name door het bevorderen van een gezondere en actieve levensstijl voor inwoners van de gemeente Rijssen-Holten door hen meer te laten bewegen,alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van activiteiten en evenementen voor inwoners van de gemeente Rijssen-Holten waarbij 'beweging' centraal staat. De stichting heeft geen winstoogmerk.