Stichting Sobibor

Herinneren door informatie en educatie

Kunst & cultuur

Created by :

Stichting Sobibor

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

De stichting stelt zich ten doel het vernietigingskamp Sobibor onder de publieke aandacht te brengen en de herinnering in stand te houden aan de 34,313 Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de periode 2 maart 1943 tot 20 juli 1943 vanuit Westerbork in 19 transporten naar het vernietigingskamp Sobibor in Polen zijn gedeporteerd en daar, of in de omgeving, zijn vermoord. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. educatie en het verstrekken van informatie, zoals het organiseren van studiereizen naar de voormalige vernietigingskampen en het verzorgen van lesmateriaal voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. Het houden van lezingen en het aangaan van interactie met het publiek, met name jongeren. b. waar mogelijk bij te dragen aan een waardige inrichting van de plaats van het voormalige vernietigingskamp Sobibor; c. het uitgeven van boeken en publicaties, het organiseren van lezingen en tentoonstellingen, het vertonen van films, het plaatsen van gedenktekens en het entameren van verdere ideeën ter verwezenlijking van deze doelstelling.