Share page on:

Stichting Sint in Amsterdam (SSIA) is al sinds 1934 actief met een brede doelstelling “ter verlevendiging van het maatschappelijk klimaat in de hoofdstad”. De Goedheiligman speelt hierin een belangrijke rol als verbindend element voor grote en kleine kinderen van alle gezindten, arm en rijk en ongeacht afkomst.

De Stichting organiseert in 2017 voor de 79ste keer de intocht van Sinterklaas. Naast de intocht organiseert de Stichting ook maatschappelijke activiteiten gericht op kinderen en eenzame ouderen voor wie de Sinterklaastijd niet per definitie een feestje is. SSIA heeft een ANBI status en werkt louter met onbezoldigde vrijwilligers.