Share page on:

In ontwikkelingslanden worden kinderen met een handicap vaak geisoleerd van de buitenwereld. Ze hebben beperkt toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en sport activiteiten. Vaak zijn ze slachtoffer van verbaal en seksueel geweld. S4S ondersteunt gehandicapte kinderen en hun ouders om hun positie in hun samenleving the versterken. We creëren blijvende verandering doordat we de gemeenschap in het hele proces betrekken. Dit doen we door: - Rehabilitatie activiteiten waaronder therapie, aangepaste sport en spel activiteiten, medicijnen en hulpmiddelen. - Het creëren van toegang tot kwalitatief goed onderwijs. - De kinderen te verbinden met zowel valide als gehandicapte leeftijdsgenootjes en ze d.m.v. ‘life skills’ te leren om voor zichzelf op te komen in de samenleving. - Families te leren omgaan met de handicap van hun kind en het ontwikkelen van kleinschalige projecten die inkomsten genereren. - Het organiseren van voorlichtingscampagne's over handicaps in gemeenschappen, klinieken en scholen.