Stichting Rising Stars

Kansen voor kinderen met een verstandelijke beperking in Ghana

Maatschappij

Created by :

Stichting Rising Stars

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Rising Stars ondersteunt op verzoek van partner NGO Kings and Queens in Offinso, Ashanti region, de ontwikkeling van een kleinschalige zorg-boerderij. Hier wonen momenteel 12 kinderen en jongeren met een beperking. Zij vinden een veilige woonplek in de zorgboerderij, worden begeleid en gestimuleerd en kunnen deelnemen aan diverse activiteiten in de woonvoorziening en in de boerderij. 

Op dit moment wordt hard gewerkt om de boerderij rendabel te maken: er is landbouw ( maïs, bonen, groente ), citrusfruit en een varkensboerderij in opbouw. De komende jaren willen we een grote kippenfarm bouwen met 6.000 kippen (uit Nederland!). Uiteindelijk moet de boerderij voldoende en duurzaam inkomsten opleveren, waarmee de zorg en begeleiding van minimaal 12 kinderen gefinancierd kan worden. 

Daarnaast ondersteunt Rising Stars 5 kinderen, die thuis of in een schoolinternaat wonen. 

Financiële ondersteuning is van harte welkom voor: zorgkosten van de 12 kinderen; investeringen in de boerderij  ( afronden varkensboerderij en opbouwen van de kippenfarm ); opzetten van een biologische groentetuin; aanschaf van een occasion pickup truck voor het toenmende vervoer; herinrichting compound ( preventie erosie en natuurlijke omheining ); realisering van zonne -energie. 

Er zijn al enkele natuurlijke hulpbronnen aanwezig: positief Ghanees bestuur en medewerkers voor de kinderen en voor de boerderij ( = werkgelegenheid ); zeer vruchtbare grond, mits er regen valt; eigen water aan te boren in de grond ( ook om zonodig te gaan bevloeien ) en de ZON schijnt dagelijks!!!