Stichting Restless Legs

Restless Legs Syndrome: Neem het serieus !

Gezondheidszorg

Created by :

Stichting Restless Legs

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Het Restless Legs Syndroom (rusteloze benen) is een internationaal erkende neurologische ziekte. Deze aandoening, reeds beschreven in 1672 door Sir Thomas Willis, kreeg die erkenning pas in 2005. Restless Legs is niet te genezen, de symptomen kunnen worden bestreden door een aantal leefregels te volgen en door gebruik van medicijnen. Waarschijnlijk speelt dopamine (een neurotransmitter) een belangrijke rol, de mogelijke oorzaak is echter onbekend.


De Stichting Restless Legs werd in 1999 opgericht op initiatief van neurologen. Doelstelling was en is nog steeds het informeren van (mogelijke) patienten, geinteresseerden en artsen om op deze wijze het gebrek aan kennis over RLS en het onbegrip voor RLS-patiënten te verkleinen. De Stichting is een volledige vrijwilligersorganisatie die subsidie krijgt van het rijk en wordt ondersteund door donateurs.

Gevolg van de aandoening is een slaapgebrek dat kan leiden tot vermoeidheid overdag, concentratieproblemen en neerslachtigheid. De sociale beperkingen kunnen ingrijpend zijn: ’s avonds niet meer op visite kunnen, niet op de bank met een boek of voor de tv en bijna onoverkomelijke problemen met langere trein en vliegreizen.en het feit dat een neurotransmitter (dopamine) een rol speelt. 

De Stichting Restless Legs is nationaal krachtig vertegenwoordigd in de Dutch Brain Councel, een platform van patiëntenorganisaties van hersengerelateerde aandoeningen en internationaal in de Europese organisatie van restless legs patientenorganisaties EARLS.