Stichting Redding en Herstel

Steeds meer kinderen die in risicosituaties leven de mogelijkheid geven op een hoopvolle toekomst

Maatschappij

Created by :

Stichting Redding en Herstel

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Ondersteunen van projecten onder straatkinderen en in sloppenwijken, bewustwording vergroten, kennis verspreiden.