stichting Queri

strijd tegen eenzaamheid

Maatschappij

Created by :

stichting Queri

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Stichting Queri heeft als doelstelling het bevorderen van het welzijn van kwetsbare mensen en kwetsbare dieren.

Om dit doel te bereiken hebben wij een aantal projecten en activiteiten in ons programma.

  • project Dier in Bruikleen: In dit project koppelen wij eenzame en chronisch zieke mensen aan katten die op leeftijd en kansarm zijn. De cliënt krijgt van ons een kat in bruikleen inclusief alle nodige hulp bij de verzorging hiervan. Contact met een huisdier, het aaien ervan, geeft troost en verlicht gevoelens van eenzaamheid. Bovendien is het wetenschappelijk bewezen dat het ook een heilzaam effect heeft op de gezondheid: aaien maakt zgn.. gelukshormonen (oxytocine) los bij zowel mens als dier...het genoegen is dus wederzijds! Als slagroom op de taart wordt de eenzaamheid en sociaal isolement doorbroken door het regelmatige bezoek en lieve aandacht van onze vrijwilligers. De mensen leven helemaal op, ook het dier, dat geen enkele toekomst zou hebben in een regulier gezin of in een asiel, heeft deze nieuwe kans op geluk en liefde!
  • Opvang van katten in hun laatste levensfase op locatie van de stichting: De opgenomen katten zijn over het algemeen afkomstig van mensen die overleden zijn. Ook een aantal katten die dermate lastige kwalen hebben en door de eigenaar niet meer verzorgd kunnen worden,b.v. katten met diabetes, hartkwaal, nierfalen. Bij ons is de leefomgeving huiselijk, wordt de groep klein gehouden en worden ze mede verzorgd en vertroeteld door vrijwilligers met een beperking. Zodoende is hun laatste levensfase  prettig en comfortabel. Katten uit dit groepje die nog goed plaatsbaar zijn worden als dier in bruikleen geplaatst bij een eenzaam mens.
  • Dagbesteding voor mensen met een arbeidsbeperking: Er zijn vele kwetsbare mensen die een veilige plek nodig hebben en voor wie het contact met dieren van heel groot belang is. Het werk en contact met huisdieren is heilzaam voor hun lichaam en psychisch welzijn. Mensen die ons opzoeken hebben ondervonden dat regulier vrijwilligerswerk in een grote organisatie niet bij hun behoeftes aansluit. 

Om de projecten te kunnen bekostigen doen wij een beroep op fondsen voor mens en maatschappij en dierenfondsen. Ook werven wij donateurs, kan men financieel een dier adopteren en bij ons voor vakantie-opvang oude en kwetsbare katten plaatsen. Wij zijn helemaal ingericht op de zorg en het comfort van katten die erg oud zijn en/of een chronische kwaal hebben, In een regulier pension kunnen deze dieren zich niet handhaven. Verder  organiseren wij activiteiten en doen wij nu aan   crowdfunding, bovendien zijn wij beneficiant van st. Dierenlot.

Bovenstaande inkomsten zijn bij lange na niet voldoende om alles te kunnen volbrengen: de oprichtster tast regelmatig in haar eigen buidel om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen....echter zij leeft van een wajong uitkering en het spaargeld raakt op.

Wat hebben wij nu nodig om de activiteiten en projecten te kunnen uitvoeren en uitbreiden?

Ten eerste een goed vervoersmiddel om de mensen te kunnen bezoeken. Het voer en grit rond te brengen, naar de dierenarts te gaan en voorraden op te halen. Nu nog doen we het meeste met de 45km auto van de oprichtster ( na deze 3 jaar behoorlijk aan slijtage onderhevig) en eigen auto `s van vrijwilligers (helaas niet altijd beschikbaar)

Verder zijn er fondsen nodig voor de renovatie van de dierenverblijven, voer, grit en medicijnen voor de dieren, dierenartskosten, brandstof, reiskostenvergoedingen, onkostenvergoedingen voor de vrijwilligers...werkkleding, telefoon/internet kosten...en nog véél meer...