Stichting Project SAM

Reik vluchtelingen een helpende hand

Gezondheidszorg

Created by :

Stichting Project SAM

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Stichting Project SAM is een initiatief vanuit de parochiefederatie Tegelen, Steyl en Belfeld. De stichting heeft als doel het verstrekken van zowel materiële als immateriële hulp aan vluchtelingen en asielzoekers in onze gemeenschap. Mensen die vaak hun familie, huis en al hun bezittingen achter hebben moeten laten. Wij hopen dat deze mensen, ergens op de wereld, al dan niet tijdelijk, een veilig thuis en een warm welkom mogen vinden. Als eerste activiteit gaan wij de komende tijd, samen met het Leger des Heils, Jongerenkerk Venlo en de H. Hartparochie in Venlo, koffie-ochtenden organiseren in het asielzoekerscentrum in Venlo. Maar daar blijft het niet bij. In nauw overleg met het asielzoekerscentrum gaan we gezamenlijk onderzoeken wat we nog meer kunnen betekenen. Stichting Project SAM wil zich ook graag inzetten voor asielzoekers die niet meer op een asielzoekerscentrum verblijven en bijvoorbeeld al een verblijfsstatus hebben. Ons uitgangspunt is dat mensen met elkaar in contact kunnen komen en elkaar kunnen helpen waar hulp het meest nodig is.