Stichting Present Harderwijk

Makelaar in vrijwilligerswerk

Maatschappij

Created by :

Stichting Present Harderwijk

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

We geloven dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. Maar de kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen toch te groot. Er is een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn. We organiseren daarom projecten waar groepen vrijwilligers zich zinvol inzetten voor de ander.

Maar om dit goed te organiseren is geld nodig. We krijgen geen subsidie van de gemeente en zijn volledig afhankelijk van donaties van particulieren, bedrijven en kerken. Al met een kleine donatie kunnen we een groot verschil maken voor uw naaste.