Stichting Ouderinitiatief De Zuidplas

dromen delen durven doen

Maatschappij

Created by :

Stichting Ouderinitiatief De Zuidplas

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Ons doel

Wij willen voor jongeren met een beperking een goede, kleinschalige woonvoorziening in Moordrecht in de gemeente Zuidplas realiseren. We willen dat de jongeren zo normaal mogelijk kunnen opgroeien en samenleven met leeftijdgenoten in een gevarieerd samengestelde groep. Met ondersteuning van een professionele zorgaanbieder willen wij optimale zorg voor deze jongeren organiseren. Zo kunnen zij zo zelfstandig mogelijk wonen en zich ontwikkelen binnen een eigen woonplek waar stabiliteit, veiligheid en gelegenheid tot ontplooiing op maat worden aangeboden. De Zuidplas is een initiatief van een aantal ouders. Wij vinden het belangrijk dat de ouders (en/of wettelijke vertegenwoordigers) een actieve rol blijven spelen bij de realisatie en de instandhouding van dit initiatief. Alleen zo kunnen we invulling geven aan de woondroom van de jongeren.