Stichting Ontha

Samenleven én samendoen

Maatschappij

Created by :

Stichting Ontha

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Als dochters van de 1e generatie allochtonen in Nederland bemerken we binnen onze eigen kring van familie en vrienden zowel in Nederland als in het geboorteland van onze ouders, dat er nog 

steeds veel eenzaamheid is en isolement bij allochtone vrouwen. Ze beheersen slecht tot matig de Nederlandse taal, wat de integratie in de samenleving belemmert. Vaak komen ze alleen nauwelijks buitenshuis, wat leidt tot gevoelens van eenzaamheid en soms zelfs tot depressies.  Wij, vrouwen van de 2e generatie, worden aangesproken door de moeders van de 1e generatie 

in de zin van ‘ kunnen jullie niets voor ons betekenen. We zijn jaloers op jullie en zouden ook graag meedoen in de samenleving’. Dit is voor ons de drive geweest om in november 2011 op 

zeer beperkte schaal te starten met taallessen. Immers het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal is de basis voor integratie. Dit alles zeer informeel en ongedwongen. Maar het 

aanbod voorziet in een behoefte en de bezoekers groeien in aantal en vragen naar meer en georganiseerde activiteiten. Niet alleen taal, maar ook voorlichtingsbijeenkomsten en 

sportactiviteiten. Om dit alles verder gestalte te geven is een betere structuur nodig. Dat is voor ons aanleiding geweest in april 2012 de Stichting Ontha op te richten. Ontha ontleent haar naam 

‘Aan vrouw zijn’