Stichting Oloonkolin Kenya

brengen van Kennis en middelen voor een duurzame ontwikkeling

Maatschappij

Created by :

Stichting Oloonkolin Kenya

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Het doel van Stichting Oloonkolin Kenya is het verbeteren van de leefomstandigheden van de bewoners van Oloonkolin. De bedoeling is dat het project wordt gedragen door de mensen in Oloonkolin zelf. We richten ons daarbij op het wegnemen van de oorzaken van de armoede door het geven van voorlichting (over zaken als hygiëne en het bedrijven van landbouw) en het bieden van praktische ondersteuning bij de bouw van sanitaire voorzieningen, watervoorzieningen en het opstarten van bedrijven, zoals op het gebied van landbouw , veeteelt en toerisme. Hierdoor moet een duurzame ontwikkeling op gang worden gebracht, die aanzienlijke verbeteringen op het gebied van huisvesting, gezondheid, onderwijs en het voorzien in basisbehoeften teweeg brengt.