Stichting Nederland Sportief

Bevorderen sportparticipatie van (eenzame) ouderen, gehandicapten en minima.

Sport

Created by :

Stichting Nederland Sportief

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Samen gezonder


Stichting Nederland Sportief heeft als doelstelling om de sportparticipatie van (eenzame) ouderen, gehandicapten en minima in Nederland te bevorderen. Sport is namelijk een uiterst effectief instrument om groepen mensen in de samenleving dichter bij elkaar te brengen. 
Sport bevordert de sociale cohesie!

De stichting wordt gesteund door Bekende Sporters en Bekende Nederlanders. 
Deze ambassadeurs dragen bij aan de realisatie van de doelstelling van de stichting.
 
Stichting Nederland Sportief werkt ook samen met toonaangevende sportverenigingen in Nederland om kwetsbare groepen in aanraking te brengen met sport. De aangesloten sportverenigingen hebben zich gecommitteerd om jaarlijks een sport gerelateerd evenement te organiseren dat in het teken staat van deze kwetsbare groepen.
 
Uw donatie zal worden gebruikt om een vergeten groep mensen, middels sport, weer in aanraking te brengen met de rest van de samenleving. 
Een gezonde samenleving, daar heeft iedereen baat bij!