Stichting Moves

In 100 uur naar werk of een eigen bedrijf

Educatie

Created by :

Stichting Moves

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

MOVES is een netwerkorganisatiedie nauw samenwerkt met mensen uit het onderwijs, bedrijfsleven, de gemeente enoverheid. MOVES houdt zich bezig met het scholen, begeleiden enprofessionaliseren van jongeren in de leeftijd van 17 t/m 26 jaar, met als doeldeze doelgroep zo bewust en effectief mogelijk te laten integreren in hetbedrijfsleven, de gemeente of andere overheidsinstellingen. Deze groep wordt,afhankelijk van het opleidingsniveau,  getraind op budgettering, financiën, zelfmanagement,communicatie en doelgerichtheid. Vervolgens wordtdeze intensief getrainde groep mensen begeleid naar een passende en uitdagendefunctie in voorgenoemde sectoren of een geschikte vervolgopleiding. Hierbij isde zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van deze jongeren de basis.