Stichting Matthias

Stichting Matthias, een eigen stekkie op maat

Maatschappij

Created by :

Stichting Matthias

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Doelstelling: 
a.  Het beheren en in stand houden van één of meer onderkomen(s) ten behoeve van het begeleid zelfstandig wonen van verstandelijk begaafde (jonge) mensen met een autistische stoornis;
b.  het ondersteunen van inhuren van zorg voor de bewoners van de in beheer zijnde onderkomen(s) en
c.  voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.