stichting Marokkanenbrug

“Vergroot het netwerk van de jongeren, dan worden de kansen op stage en werk ook vergroot.”

Maatschappij

Created by :

stichting Marokkanenbrug

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Centraal in het VMCC concept staat het (leren) netwerken enhet opbouwen van relevante contacten om de weg naar stage, werk of klanten tevinden. Een werkzoekende wordt daarbij geholpen door mentoren, rolmodellen, dieextra bijdragen aan horizonverbreding, motivatie, bijsturing.