Share page on:

Centraal in het VMCC concept staat het (leren) netwerken enhet opbouwen van relevante contacten om de weg naar stage, werk of klanten tevinden. Een werkzoekende wordt daarbij geholpen door mentoren, rolmodellen, dieextra bijdragen aan horizonverbreding, motivatie, bijsturing.