Stichting Mama Alice

Elk kind heeft liefde, structuur en onderwijs nodig

Noodhulp

Created by :

Stichting Mama Alice

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Kernwaarden bij Mama Alice zijn  respect, veiligheid, onvoorwaardelijkheid , liefde en geborgenheid. Mama Alice bewerkstelligt duurzame verandering voor kansarme kinderen in Peru door het verbeteren van hun leefsituatie en hun toekomstmogelijkheden. Bijna al deze kinderen komen uit een schrijnende thuissituatie: armoede, vaak gepaard gaand met huiselijk geweld, alcoholisme, seksueel misbruik, slechte hygiëne en ondervoeding. Deze problemen hebben grote invloed op de onderwijsprestaties. 

We bieden gratis naschoolse opvang, psychosociale en medische zorg en vakopleidingen aan ruim 600 kinderen tussen de 4 en 18 jaar. We werken samen met een psycholoog, een verpleegkundige en met een Peruaans team van leerkrachten. Ook de familie van de kinderen wordt nauw betrokken bij de hulpvraag. Voor de moeders is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om onder begeleiding en tegen betaling producten te maken die in Nederland worden verkocht. Zo kunnen ze hun eigen inkomen verwerven, waarmee ze onafhankelijkheid opbouwen en het gezin er financieel op vooruit gaat. 
Onze lage overheadkosten van 12 % en betekent  een directe bestedingsgraad van geworven inkomsten aan onze kinderen en hun familie van 88%.
Al driemaal wonnen we de prestigieuze Transparant Prijs van Price Waterhouse Coopers ( 2006, 2014 en 2105). Deze prijs, in de categorie 'Kleine Fondsenwervende Instellingen' is een directe waardering voor de meeste transparante financiële verslaglegging.