Stichting Lumahelpt

Berry vecht Luma

Maatschappij

Created by :

Stichting Lumahelpt

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Stichting Lumahelpt!

LUMA is een afkorting van: LUcie Kallewaard-de Goede en haar zus MArrie Bijl-de Goede.LUMA is licht.

Door onze, ook door anderen gesteunde, activiteiten proberen wij een beetje licht te brengen in een soms duister Zuid(elijk)-Afrika.Lucie Kallewaard en haar man Wim (✝ 29-10-2013) hebben in het verleden als reisleidersechtpaar groepsrondreizen begeleid in en naar Zuidelijk-Afrika. Door die reizen hebben zij veel contacten in dat land.Marrie Bijl is onderwijzeres op basisschool de Rozenhorst in Rozenburg.

Door haar werk en schoolactiviteiten is en kan zij enthousiast bezig zijn met onze doelstelling van LUMAhelpt! Zij wordt hierin gesteund door haar man Aat.Naast het bestuur wordt sinds kort, om de bekendheid van LUMA te verbreden, gebruik gemaakt van zogenaamde ambassadeurs.
Mensen die LUMA een warm hart toedragen en in hun omgeving "ieder op zijn eigen wijze" LUMA promoten.