Stichting Logeerplezier

Laat een gezin met een gehandicapt kind genieten van een fantastische vakantie of logeerplek

Maatschappij

Created by :

Stichting Logeerplezier

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Stichting Logeerplezier is een stichting die vakantiehuisvesting en logeeropvang biedt voor gehandicapte kinderen en hun gezin. Er zijn namelijk heel weinig geschikte vakantiemogelijkheden voor deze doelgroep en Stichting Logeerplezier probeert op deze wijze in deze vraag te voorzien.Hiervoor heeft de Stichting in augustus 2008 een eerste huisje gekocht op een Vakantiepark Ackersate op de Veluwe. Inmiddels hebben wij door sponsoring al drie huisjes gerealiseerd.

De Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). De missie van Stichting Logeerplezier is om zoveel mogelijk gezinnen met een gehandicapt kind een mooie vakantieplek te bieden met allerlei aangepaste voorzieningen voorhanden.
Het beschikbaar stellen van vakantiehuisvesting en het verzorgen van kleinschalige en persoonlijke logeerweekenden (2 op 2) zijn de belangrijkste activiteiten. Daarnaast bestaat het werk vooral uit onderhoud van de faciliteiten en fondswerving voor het bekostigen van de aanschaf en onderhoud van de faciliteiten.